• *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

  Buget

  Email Imprimare PDF

   

  Bugetul reprezinta documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile
  si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice.

   

  Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale are urmatoarele componente:

  • bugetul local al comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti;
  • bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale, dupa caz;
  • bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
  • bugetul imprumuturilor externe si interne, pentru care rambursarea, plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri se asigura din bugetele locale si care provin din: imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate autoritatilor administratiei publice locale si/sau agentilor economici si serviciilor publice din subordinea acestora; imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat; imprumuturi externe si/sau interne contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale;
  • bugetul fondurilor externe nerambursabile;
  • bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local.

   

  Veniturile si cheltuielile bugetare

  Veniturile si cheltuielile bugetelor locale ale comunei , precum si celelalte venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, cumulate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, alcatuiesc bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale care, dupa consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public in unitatea administrativ-teritoriala pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, dupa caz.

  Creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea administratiei publice locale, programelor, proiectelor, activitatilor, actiunilor, obiectivelor si altele asemenea, potrivit scopurilor prevazute in legi si alte reglementari, si vor fi angajate si folosite in stricta corelare cu gradul previzionat de incasare a veniturilor bugetare.

   

  Veniturile bugetare locale se constituie din:

  • venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit;
  • sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
  • subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;
  • donatii si sponsorizari.

   

  Fundamentarea si aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaza in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

  Bugetul local cuprinde:

  • sectiunea de functionare - partea de baza, obligatorie, a unui buget local, care cuprinde veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente pentru realizarea atributiilor si competentelor stabilite prin lege, specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum si cheltuielile curente respective;
  • sectiunea de dezvoltare - partea complementara a unui buget local, care cuprinde veniturile afectate cheltuielilor de capital, potrivit politicilor de dezvoltare la nivel national, regional, judetean, zonal sau local, dupa caz, precum si cheltuielile de capital respective, pe baza de programe si proiecte.

   

  Cheltuielile curente prevazute sunt obligatorii si se refera la cheltuielile de personal, cheltuielile materiale si cu prestarea serviciilor, subventiile si transferurile necesare realizarii atributiilor si competentelor autoritatilor administratiei publice locale, in conditiile legii.

  Bugetul local si celelalte bugete se aproba de catre consiliul local al comunei.

   BUGET LOCAL 2018 RECTIFICAT

  BUGET LOCAL RECTIFICAT 2018 IUNIE 

  BUGET LOCAL RECTIFICAT 2018 MAI 

  BUGET LOCAL 2018 RECTIFICAT MAI1 

  BUGET LOCAL 2018 RECTIFICAT MARTIE 

  BUGET LOCAL 2018 RECTIFICAT FEBRUARIE 

  BUGET LOCAL 2018 RECTIFICAT OCTOMBRIE 

  BUGET LOCAL 2018 RECTIFICAT SEPTEMBRIE 

  BILBNT 20.06.2018 

  BILANT 30.06.2018 

  CONTUL DE EXECUTIE 30.06.2018 

  SITUATIA FLUXURILOR 

  PLATI RESTANTE 

  CONTUL DE EXECUTIE 

  BILANT  

  CONTUL DE EXCUTIE PATRIMONIAL 

  SITUATIA FLUXURILOR 

  PLATI RESTANTE 30.03.2018 

  CONTUL DE EXECUTIE ADMINISTRATIVA 

  proiect buget 2018 

  buget rectificat 2018 aprilie 

  buget local rectificat martie 2018 

  buget local 2018 si estimarile pentru anii 2019-2021 

  buget local 2018 dec 

   

   
  Sunteti aici:
  Home Buget