• *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

  Hotarari de consiliu

  Email Imprimare PDF
  1. privind majorarea taxei pentru utilizarea  spaţiului şi dotărilor aferente Căminului Cultural din satul Grivita
  2. privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de interes public „SELECTIV DEŞEURI 2010” SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
  3. privind aprobarea modificării organigramei şi  statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei GRIVIŢA
  4. privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 2011
  5. privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2011
  6. privind stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor şi familiilor aflate în dificultate
  7. privind stabilirea măsurilor administrative pentru exploatarea raţională a  păşunilor comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, în anul 2011
  8. privind reactualizarea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa
  9. privind modificarea hotărârii Consiliului Local Griviţa nr. 10/2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 2011
  10. privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare străzi în  comuna Griviţa”
  11. privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2013 cu persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
  12. privind aprobarea Raportului de evaluare a terenurilor din domeniul privat al comunei Grivita
  13. privind alocarea sumei de 6500 lei pentru organizarea ,,Sarbatorilor de iarna"
  14. privind rectificarea bugetului local al comunei Grivita, pe anul 2012
  15. privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport la si de la locul de munca al cadrelor didactice
  16. privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2013 cu persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001.
   
   
   

   

   

   
   

   


   


   
  Sunteti aici:
  Home Consiliul Local Hotarari de consiliu