Proiecte de hotarari de consiliu

Imprimare
  1. privind reactualizarea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa
  2. privind aprobarea Raportului de evaluare a terenurilor din domeniul privat al comunei Griviţa
  3. privind aprobarea vanzarii suprafetei de 2000 m.p., teren ce apartine domeniului privat al comunei Grivita, judetul Ialomita, situat in intravilanul satului Grivita, comuna Grivita
  4. privind alocarea sumei de 6500 lei pentru organizarea ,,Sarbatorilor de iarna"
  5. privind rectificarea bugetului local al comunei Grivita pe anul 2012
  6. privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport la si de la locul de munca al cadrelor didactice
  7. privind modificarea contractului de închiriere nr.21/2005
  8. privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2013, cu persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
  9. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa, în anul fiscal 2013