• *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

  COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA, STARE CIVILA

  Email Imprimare PDF
  Nor

   

   

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr 257 /2.08.2017

   

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

           Astazi  2 august 2017 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui JIPA VIOREL , în varsta de 28 de ani, cu domiciliul in GRIVITA, Judetul IALOMITA şi a d-rei. SERBAN VIOLETA-MARINA , varsta de 22 de ani, cu domiciliul în CONSTANTA Judetul CONSTANTA.

           In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

          Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

  Delegat de stare civila,

  DINU ELENA

   

   

  PUBLICAŢIE

  de căsătorie

   

   

              Astăzi  19 aprilie  2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  GATEA  DANIAL  in vârstă de 32 ani, cu domiciliul în GRIVITA, judeţul IALOMITA şi a d-rei. DRAGANESCU  STELUTA  în vârstă de 23 ani,  cu domiciliul în GRIVITA, judetul IALOMITA.                                                                                                                         

  În temeiul art.285 din Legea nr.287/2009 -Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la  căsătorie dacă, există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

              Opoziţia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.                                                                                                                   

                                                                                                   

                                                             

                                                                 Inspector  stare civilă,

                                                                  DINU ELENA

   

   

   

   

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr . 237 / 1.07..2015

   

   

   

   

   

   

  În scopul realizãrii competenţelor ce îi revin, Compartimentul de Asistenţã Socialã îndeplineşte urmãtoarele ;

   

  • Asigurã identificarea persoanelor sau familiilor care se aflã în situaţie de risc care poate duce la sãrãcie sau marginalizare socialã
  • Asigurã elaborarea planurilor de asistenţã socialã pentru prevenirea şi combaterea marginalizãrii şi sãrãciei atât la nivel individual, de familie, cât şi la nivel de localitate:
  • Colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor cu responsabilitãţi în domeniul asistenţei sociale, cu servicii publice de asistenţã socialã, precum şi cu reprezentanţii societãţii
   civile implicaţi în derularea programelor de asistenţã socialã:
  • Asigura mijloacele umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisãrãcie, prevenirea şi combaterea marginalizãrii şi excluderii sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul orasului

   

  Compartimentul de asistenţã socialã se organizeazã şi funcţioneazã pe urmãtoarele principii:

   

  • Solidaritatea socialã - potrivit cãreia comunitatea participã la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale;
  • Respectarea demnitãţii umane - potrivit cãreia fiecãrei persoane îi este garantatã dezvoltarea liberã şi deplinã a personalitãţii;
  • Universalitatea - potrivit cãreia fiecare persoanã are dreptul la asistenţã socialã în condiţiile prevãzute de lege;
  • Parteneriatul - potrivit cãruia instituţiile publice şi organizaţiile societãţii civile coopereazã în vederea realizãrii şi dezvoltãrii serviciilor sociale.

   

  Atribuţii ale compartimentului de asistenta sociala

   

  Referitoare la venit minim garantat şi marginalizare socialã:

   

  • intocmeste dosare pentru acordarea ajutorului social, a ajutorului pentru incalzire conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat;
  • intocmeste fisele de calcul pentru cuantumul ajutorului, transmite dispozitiile primarului cu privire la acordare/neacordarea ajutorului, intocmeste situatii cu privire la participarea la activitatile in folosul comunitatii efectuate de asistati pentru plata corecta a acestora;
  • intocmeste situatii statistice referitoare la activitatile ce ii revin;
  • întocmeşte documentaţia privind acordarea ajutorului de înmormântare conform Legii 416/2001;
  • întocmeşte documentaţia privind acordarea ajutoarelor de urgenţã conform Legii 416/2001;

   

  Referitoare la familii, alocaţii, buse şcolare, copiii

   

  • intocmeste dosare pentru alocatii de stat si alocatii pentru sustinerea familiei;
  • primeste si distribuie laptele praf gratuit pentru sugari;
  • identificã, evalueazã şi acordã sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere; asigurã consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale;
  • întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de bursã de şcolarizare sau de continuare a studiilor, conform Legii 116/2002 privind marginalizarea socialã;
  • face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio-economice cu venituri sub nivelul de subzistenta;
  • intocmeste anchete sociale privind situatia materiala si morala a familiilor vulnerabile;
  • intocmeste caracterizari la solicitarea cetatenilor;
  • intocmeste situatia copiilor lipsiti de ocrotire parinteasca si propune dupa caz, instituirea sau curatelei;
  • colaboreaza cu serviciile de stare civila si evidenta populatiei si sesizeaza dupa caz situatiile in care sunt persoane fara acte de identitate sau expirate;

   

  Referitoare la monitorizarea persoane adulte, vârstnice şi persoane cu handicap:

   

  • intocmeste dosarele si tine evidenta asistentilor personali ai persoanelor cu handicap;
  • raspunde in teremen legal adreselor si cererilor cetatenilor ce ii sunt repartizate;
  • arhiveaza documentele create;
  • organizeaza primirea in audienta a cetatenilor, inregistreaza problemele cu care acestia se adreseaza celor care acorda audienta si urmareste solutionarea lor, atunci cand raspunsul nu poate fi dat pe loc;
  • organizeazã acordarea drepturilor de asistenţã socialã şi asigurã gratuit consultanţã de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaboreazã cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
  • organizeazã şi rãspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţã socialã şi faciliteazã accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare);
  • dezvoltã parteneriate şi colaboreazã cu organizaţiile neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societãţii civile în vederea acordãrii şi diversificãrii serviciilor sociale în funcţie de realitãţile locale pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice;
  • colaboreazã cu instituţiile publice descentralizate ale ministerelor, în vederea dezvoltãrii de programe de asistenţã socialã de interes local;
  • asigurã sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap pentru realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia, întocmeşte dosarele de asistenţi personali, ţine evidenţa acestora, a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap, cât şi a dosarelor îngrijitorilor la domiciliu conform Legii 17/2000 pentru persoanele vârstnice.

  Asista persoana varstnica la cererea acesteia sau din oficiu, dupa caz, in vederea inchirieri unui act juridic de instrainare , cu titlu 

   


   


   

   

   

   

   


   

   

   

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr . 61 / 17.02.2016

   

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

           Astazi  17 februarie 2016 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui  STOICA  MIHAI GHEORGHE  în varsta de 27 de ani, cu domiciliul in GRIVITA , Judetul IALOMITA şi a d-rei. MEREUTA  STEFANIA – MARIANA , varsta de 24 de ani, cu domiciliul în GRIVITA, Judetul IALOMITA.

           In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

          Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

  Delegat de stare civila,

  DINU ELENA

   

   

   

   


  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr .164 / 11.05.2016

   

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

           Astazi  11 mai 2016 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui  DINU  NICU  în varsta de 29 de ani, cu domiciliul in GRIVITA , Judetul IALOMITA şi a d-rei. IACOB  NICOLETA-ELENA , varsta de 29 de ani, cu domiciliul în GRIVITA, Judetul IALOMITA.

           In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

          Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

  Delegat de stare civila,

  DINU ELENA

   

   

   

   

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr .184 / 25.05.2016

   

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

           Astazi  25 mai 2016 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui IBRIAN FLORINEL-VALENTIN în varsta de 22 de ani, cu domiciliul in GRIVITA , Sat SMIRNA, Judetul IALOMITA şi a d-rei. ION  ANCA-IOANA , varsta de 20 de ani, cu domiciliul în GRIVITA, Judetul IALOMITA.

           In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

          Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

  Delegat de stare civila,

  DINU ELENA

   

   

   

   

   

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  JUDEŢUL IALOMIŢA

  PRIMĂRIA COMUNEI GRIVITA

         STAREA CIVILĂ

  Nr.194 din 8 iunie  2016

   

   

   

   

  PUBLICAŢIE

  de căsătorie

   

   

              Astăzi  8 iunie  2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  ROTARU  MARIUS- AURELIAN  in vârstă de 25 ani, cu domiciliul în GRIVITA-Sat. SMIRNA    judeţul IALOMITA şi a d-rei. MALANCA  TUDORITA-NICOLETA  în vârstă de 27 ani,  cu domiciliul în GRIVITA- Sat. SMIRNA, judetul IALOMITA.                                                                                                                         

  În temeiul art.285 din Legea nr.287/2009 -Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la  căsătorie dacă, există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

              Opoziţia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.                                                                                                                   

                                                                                                    

                                                            

                                                                 Inspector  stare civilă,

                                                                  DINU ELENA

   

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

   

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr.234 / 6.07.2012

   

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

       Astazi  6 iulie 2016, a fost inregistata declaratia de casatorie a d-lui NECULAI DORU-VALENTIN, în varsta de 34 de ani, cu domiciliul in GRIVIŢA judetul IALOMITA şi a d-rei. COSEREA DUMITRA-DANIELA, în varsta de 17 de ani, cu domiciliul în GRIVITA, Judetul IALOMITA.. 

       In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

       Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

                                             Delegat de stare civila, 

                                                DINU ELENA   

   

   

   

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  JUDEŢUL IALOMIŢA

  PRIMĂRIA COMUNEI GRIVITA

         STAREA CIVILĂ

  Nr.271 din 10 august  2016

   

   

   

   

  PUBLICAŢIE

  de căsătorie

   

   

              Astăzi  10 august  2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  TOMA  ADRIAN  in vârstă de 26 ani, cu domiciliul în GRIVITA-Sat. SMIRNA    judeţul IALOMITA şi a d-rei. RANITA  RODICA - ELENA  în vârstă de 25 ani,  cu domiciliul în GRIVITA- Sat. SMIRNA, judetul IALOMITA.                                                                                                                         

  În temeiul art.285 din Legea nr.287/2009 -Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la  căsătorie dacă, există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

              Opoziţia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.                                                                                                                   

                                                                                                    

                                                             

                                                                 Inspector  stare civilă,

                                                                  DINU ELENA

   

   

   

   


   

  ROMANIAJUDETUL IALOMITAPRIMARIA COMUNEI GRIVITANr .302 / 7.09.2016                                                           P U B L I C A T I E            Astazi  7 septembrie 2016 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui MILITARU  VALENTIN- CATALIN, în varsta de 26 de ani, cu domiciliul in GRIVITA , , Judetul IALOMITA şi a d-rei. COPACEANU MARIANA-GEORGIANA , varsta de 20 de ani, cu domiciliul în GRIVITA, Judetul IALOMITA.         In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.        Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.  Delegat de stare civila, DINU ELENA

  JUDEŢUL IALOMIŢA

  PRIMĂRIA COMUNEI GRIVITA       STAREA CIVILĂNr.310 din 14 septembrie  2016    

  PUBLICAŢIE

  de căsătorie  

              Astăzi  14 septembrie  2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  DUMITRU PETRE  in vârstă de 36 ani, cu domiciliul în GRIVITA, judeţul IALOMITA şi a d-rei. VASILE  IZABELA  în vârstă de 34 ani,  cu domiciliul în GRIVITA, judetul IALOMITA.                                                                                                                         

  În temeiul art.285 din Legea nr.287/2009 -Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la  căsătorie dacă, există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

              Opoziţia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Inspector  stare civilă,                                                                DINU ELENA 

  JUDEŢUL IALOMIŢA

  PRIMĂRIA COMUNEI GRIVITA       STAREA CIVILĂNr.307 din 14 septembrie  2016    

  PUBLICAŢIE

  de căsătorie  

              Astăzi  14 septembrie  2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OLTEANU  IONUT  in vârstă de 28 ani, cu domiciliul în ROATA DE JOS, Sat SADINA, judeţul GIURGIU şi a d-rei. MIHALCEA  MADALINA- TAVIANA  în vârstă de 25 ani,  cu domiciliul în GRIVITA,Sat SMIRNA judetul IALOMITA.                                                                                                                         

  În temeiul art.285 din Legea nr.287/2009 -Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la  căsătorie dacă, există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

              Opoziţia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Inspector  stare civilă,                                                                DINU ELENAROMANIAJUDETUL IALOMITAPRIMARIA COMUNEI GRIVITANr .308 / 14.09.2016                                                           P U B L I C A T I E            Astazi  14 septembrie 2016 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui ROSIORU FLORIAN- IULIAN, în varsta de 24 de ani, cu domiciliul in GRIVITA , , Judetul IALOMITA şi a d-rei. DAMIAN GEORGIANA , varsta de 19 de ani, cu domiciliul în GRIVITA, Judetul IALOMITA.         In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.        Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.  Delegat de stare civila, DINU ELENAROMANIAJUDETUL IALOMITAPRIMARIA COMUNEI GRIVITANr .328 / 28.09.2016                                                           P U B L I C A T I E            Astazi  28 septembrie 2016 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui MUSINA  ION , în varsta de 53 de ani, cu domiciliul in GRIVITA, Judetul IALOMITA şi a d-rei. MUNTEANU  ELVIRA , varsta de 47 de ani, cu domiciliul în GRIVITA, Judetul IALOMITA.         In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.        Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.  Delegat de stare civila, DINU ELENAROMANIAJUDETUL IALOMITAPRIMARIA COMUNEI GRIVITANr .339 / 05.10.2016                                                           P U B L I C A T I E            Astazi  5 octombrie  2016 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui ALEXANDRU  MARIAN , în varsta de 27 de ani, cu domiciliul in GRIVITA, Judetul IALOMITA şi a d-rei. FASIE  GEORGIANA - IONELA , varsta de 26 de ani, cu domiciliul în GRIVITA, Judetul IALOMITA.         In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.        Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.  Delegat de stare civila, DINU ELENA 

                                                      
  Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr 435 / 28.12.2016

   

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

           Astazi  28 decembrie 2016 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui CRETU DANUT , în varsta de 30 de ani, cu domiciliul in GRIVITA, Judetul IALOMITA şi a d-rei. IACOB  PETRICA , varsta de 25 de ani, cu domiciliul în GRIVITA, Judetul IALOMITA.

           In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

          Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

  Delegat de stare civila,

  DINU ELENA

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr 231 / 12.07.2017

   

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

           Astazi  12 iulie 2017 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui MIHAI  GEORGE-VIOREL , în varsta de 32 de ani, cu domiciliul in GRIVITA, Judetul IALOMITA şi a d-rei. POETASU ADINA -DANIELA , varsta de 21 de ani, cu domiciliul în ULMU Judetul BRAILA.

           In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

          Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

  Delegat de stare civila,

  DINU ELENA

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr 257 /2.08.2017

   

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

           Astazi  2 august 2017 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui JIPA VIOREL , în varsta de 28 de ani, cu domiciliul in GRIVITA, Judetul IALOMITA şi a d-rei. SERBAN VIOLETA-MARINA , varsta de 22 de ani, cu domiciliul în CONSTANTA Judetul CONSTANTA.

           In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

          Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

  Delegat de stare civila,

  DINU ELENA Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

   

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr 257 /2.08.2017

   

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

           Astazi  2 august 2017 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui JIPA VIOREL , în varsta de 28 de ani, cu domiciliul in GRIVITA, Judetul IALOMITA şi a d-rei. SERBAN VIOLETA-MARINA , varsta de 22 de ani, cu domiciliul în CONSTANTA Judetul CONSTANTA.

           In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

          Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

  Delegat de stare civila,

  DINU ELENA

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr 257 /2.08.2017

   

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

           Astazi  2 august 2017 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui JIPA VIOREL , în varsta de 28 de ani, cu domiciliul in GRIVITA, Judetul IALOMITA şi a d-rei. SERBAN VIOLETA-MARINA , varsta de 22 de ani, cu domiciliul în CONSTANTA Judetul CONSTANTA.

           In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

          Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

  Delegat de stare civila,

  DINU ELENA Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

   

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr .268 / 09.08.2017

   

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

           Astazi  9 august 2017 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui SAVA RADU-NICOLAE , în varsta de 33 de ani, cu domiciliul in BACAU, Judetul BACAU şi a d-rei. ROSIORU  GEORGIANA-ANDREEA , varsta de 29 de ani, cu domiciliul în GRIVITA, Judetul IALOMITA.

           In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

          Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

  Delegat de stare civila,

  DINU ELENA

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr 270 /10.08.2017

   

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

           Astazi  10 august 2017 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui MANDACHE IONUT-ALEXANDRU , în varsta de 32 de ani, cu domiciliul in SLOBOZIA, Judetul IALOMITA şi a d-rei. MUNTEANU AURELIA , varsta de 28 de ani, cu domiciliul în GRIVITA Judetul IALOMITA.

           In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

          Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

  Delegat de stare civila,

  DINU ELENA

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr 287 /30.08.2017

   

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

           Astazi  30 august 2017 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui CAPRA IONUT-VALENTIM , în varsta de 27 de ani, cu domiciliul in GRIVITA, Judetul IALOMITA şi a d-rei. GURLEA IULIANA , varsta de 25 de ani, cu domiciliul în GRIVITA Judetul IALOMITA.

           In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

          Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

  Delegat de stare civila,

  DINU ELENA

   

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  Nr 288 /30.08.2017

   

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

           Astazi  30 august 2017 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui DASCALU CATALIN , în varsta de 32 de ani, cu domiciliul in GRIVITA, Judetul IALOMITA şi a d-rei. ONU  IONELA , varsta de 29 de ani, cu domiciliul în GRIVITA Judetul IALOMITA.

           In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

          Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

  Delegat de stare civila,

                                                                          DINU ELENA

   

   

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  ROMANIA

  JUDETUL IALOMITA

  PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

  STAREA CIVILA

   NR. 311/13.09.2017

   

   

   

   

                                                       P U B L I C A T I E

   

   

   

           Astazi  13 septembrie 2017 a fost   inregistata declaratia de casatorie a d-lui ROSU DORIN , în varsta de 45 de ani, cu domiciliul in GRIVITA, Judetul IALOMITA şi a d-rei. SOTIR AURELIA , varsta de 47 de ani, cu domiciliul în BORDUSANI Judetul IALOMITA.

           In temeiul art.285/ din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, orice persoana poate face opozitie la casatorie  daca, exista un impediment lagal sau daca cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

          Opozitia la casatorie se va face in scris , cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

   

   

  Delegat de stare civila,

  DINU ELENA

   

   

   
  Sunteti aici:
  Home Servicii Publice Asistenta Sociala, Stare civila