• *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

  Compartimentul financiar contabil

  Email Imprimare PDF

   

  TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE

   Transparenta veniturilor salariale

  Compartimentul financiar contabil

  VENITURI SALARIALE MARTIE 2018 

  VENITURI SALARIALE SEPTEMBRIE 2018 

  VENITURI SALARIALE MARTIE 2019 

   

   

   

  Telefon : 0243243001

   

  Atributii impozite si taxe, executare bugetara :

  -urmareste incasarea debitelor (cladiri, terenuri, mijloace de transport pentru persoane fizice si juridice);
  -asigura incasarea creantelor bugetare constand in impozite si taxe, amenzi si alte sume ce reprezinta venituri publice locale;
  -intocmeste documentele legale legate de executarea creantelor bugetare;
  -stabileste majorarile de intarziere pentru obligatiile bugetare neachitate la scadenta;
  -elibereaza certificate de atestare fiscale;
  -intocmeste matricola la cladiri , terenuri, mijloace de transport pentru persoane fizice si juridice;
  -primeste declaratii de impunere pentru persoanele fizice si juridice;
  -verifica in teren veridicitatea datelor declarate la impunere;
  -efectueaza actiunea de executare silita a creantelor bugetare in temeiul unui titlu executoriu emis potrivit actelor normative in vigoare;
  -constata incalcarea legilor si a hotararilor consiliului local.

   

  Atributii achizitii publice:

   

  -asigura respectarea Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a normelor de aplicare a acesteia;

  -participa la elaborarea documentatiei de licitatie;

  -asigura documentatia necesara organizarii achizitiilor , executarii investitiilor publice si desfasurarea acestora in conditiile reglementarilor in vigoare la data organizarii ;

  -verifica si transmite instructiunile de participare ofertantilor, in vederea organizarii procedurilor de achizitii publice ;

  -intocmeste Planul Anual al Achizitiilor Publice

   

  LUCRARI DE INVESTITII FINALIZATE IN PERIOADA 2009-2010 SI LUCRARI IN CURS DE EXECUTIE

  1.      MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APA COMUNA GRIVITA CU SATELE COMPONENTE-finantare O.G. nr. 7/2006- finalizata in 2009

   2.      REPARATII CAPITALE SCOALA GRIVITA- finalizata in 2009

  3.      REPARATII CAPITALE GRADINITA SMIRNA-ETAPA I-INVELITOARE+SARPANTA - finalizata in 2009

  4.      REPARATII DRUMURI LOCALE COMUNA GRIVITA CU SATELE COMPONENTE - finalizata in 2009

  5.      REPARATII CAPITALE CAMIN CULTURAL GRIVITA- in curs de executie

  6.      REPARATII CAPITALE DISPENSAR UMAN GRIVITA –finalizata in 2009

  7.      IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN ZONA DE NORD A JUDETULUI IALOMITA” pentru care s-a obtinut finantare pe programul PHARE 2006 – finalizata in 2010

  8.       BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP I-IN COMUNA GRIVITA,JUDETUL IALOMITA –lucrare in curs de executie

  9.      REABILITARE STRADA NR. 1, STRADA NR.2 , STRADA NR.6 IN COMUNA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA – lucrare in curs de executie 

   

   

   

  CENTRALIZATOR DECIZII ACCESORII

   

   

  COMUNA GRIVIŢA

  JUDEŢUL IALOMIŢA

  NR. 1094 din 25.04.2013
  ANUNT COLECTIV

  pentru comunicarea prin publicitate


  În temeiul art. 44 alin 3 din O.G. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii din CENTRALIZATORUL CU DECIZII ACCESORII anexat:


   COMUNA GRIVITA

  C.I.F.: 4427927

  Adresa: GRIVITA, Str. 6, Nr. 33, Jud. IALOMITA

  SITUATIA DEBITELOR

  calculate la data 31 martie 2016

  Telefon:

  Fax:

  Nume si prenume / denumire Adresa / sediu ROL

  Simbol cont Denumire cont Scadenta Ramasita Debit restant Debit curent Accesorii Total

  ALEXE GHEORGHE 4341

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 45,00 0,00 0,00 20,00 65,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00

  ALEXE NECULAI 3691

  Total contribuabil: 45,00 0,00 12,00 20,00 77,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 10,00 0,00 0,00 1,00 11,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 39,00 0,00 39,00

  ANGHEL VALERIA 5890

  Total contribuabil: 10,00 0,00 79,00 1,00 90,00

  07.2A.01.01.01 Impozit pe constructii persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00

  07.2A.02.01.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 43,00 0,00 43,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00

  BRATU SOFIA 6202

  Total contribuabil: 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00

  07.2A.01.01.01 Impozit pe constructii persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00

  07.2A.02.01.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 38,00 0,00 38,00

  CALDARUSE EUGENIA CATALINA 5793

  Total contribuabil: 0,00 0,00 122,00 0,00 122,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00

  CHESARU ILINCA 4349

  Total contribuabil: 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 67,00 0,00 67,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 67,00 0,00 67,00

  Pagina 1 din 455 Tiparit la COMUNA GRIVITA astazi 28 aprilie 2016 la ora 14:02:46

  Nume si prenume / denumire Adresa / sediu ROL

  Simbol cont Denumire cont Scadenta Ramasita Debit restant Debit curent Accesorii Total

  COSTACHE CORNELIA 5864

  Total contribuabil: 0,00 0,00 134,00 0,00 134,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 22,00 0,00 0,00 5,00 27,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00

  CRISTODOR SCARLAT 1317

  Total contribuabil: 22,00 0,00 19,00 5,00 46,00

  07.2A.02.01.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 37,00 0,00 37,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 46,00 0,00 46,00

  DAN VIORICA 5848

  Total contribuabil: 0,00 0,00 83,00 0,00 83,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00

  DIACONU SEVASTA 4350

  Total contribuabil: 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 246,00 0,00 0,00 96,00 342,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 34,00 0,00 34,00

  DINU DANIEL ROBERT 3672

  Total contribuabil: 246,00 0,00 69,00 96,00 411,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 303,00 0,00 0,00 118,00 421,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 43,00 0,00 43,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 42,00 0,00 42,00

  DINU DOBRE 4319

  Total contribuabil: 303,00 0,00 85,00 118,00 506,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 207,00 0,00 0,00 80,00 287,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00

  DINU PETRE 4318

  Total contribuabil: 207,00 0,00 58,00 80,00 345,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 207,00 0,00 0,00 80,00 287,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00

  Pagina 2 din 455 Tiparit la COMUNA GRIVITA astazi 28 aprilie 2016 la ora 14:02:46

  Nume si prenume / denumire Adresa / sediu ROL

  Simbol cont Denumire cont Scadenta Ramasita Debit restant Debit curent Accesorii Total

  EFTHYMIADOU MARIA 5646

  Total contribuabil: 207,00 0,00 58,00 80,00 345,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 25,00 0,00 0,00 6,00 31,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00

  ENACHE I. AUREL 3062

  Total contribuabil: 25,00 0,00 21,00 6,00 52,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 4,00 0,00 0,00 1,00 5,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

  FLOREA ION 5863

  Total contribuabil: 4,00 0,00 3,00 1,00 8,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 22,00 0,00 0,00 5,00 27,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00

  GHIONEA ILEANA 4344

  Total contribuabil: 22,00 0,00 19,00 5,00 46,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 126,00 0,00 0,00 58,00 184,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00

  HOSU VIORICA 5618

  Total contribuabil: 126,00 0,00 35,00 58,00 219,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 67,00 0,00 0,00 10,00 77,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 28,00 0,00 28,00

  MARIN AURICA 4328

  Total contribuabil: 67,00 0,00 57,00 10,00 134,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 774,00 0,00 0,00 302,00 1.076,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00

  MEHEDINTA DUMITRU 4320

  Total contribuabil: 774,00 0,00 216,00 302,00 1.292,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 147,00 0,00 0,00 66,00 213,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 41,00 0,00 41,00

  MELINTE MARIA 6193

  Total contribuabil: 147,00 0,00 41,00 66,00 254,00

  Pagina 3 din 455 Tiparit la COMUNA GRIVITA astazi 28 aprilie 2016 la ora 14:02:46Nume si prenume / denumire Adresa / sediu ROL

  Simbol cont Denumire cont Scadenta Ramasita Debit restant Debit curent Accesorii Total

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.01.2016 0,00 56,00 0,00 37,00 93,00

  MIHALCEA D. VASILE 10004494

  Total contribuabil: 0,00 56,00 0,00 37,00 93,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 854,00 0,00 0,00 1.079,00 1.933,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 43,00 0,00 43,00

  MIU CONSTANTIN 6201

  Total contribuabil: 854,00 0,00 87,00 1.079,00 2.020,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00

  MOROIANU EVDOCHIA 4343

  Total contribuabil: 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 45,00 0,00 0,00 20,00 65,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00

  NASTASE VINTILA 4346

  Total contribuabil: 45,00 0,00 12,00 20,00 77,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 126,00 0,00 0,00 58,00 184,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00

  NASTASE VOICA 4345

  Total contribuabil: 126,00 0,00 35,00 58,00 219,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 126,00 0,00 0,00 58,00 184,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00

  NECULAI NECULAI 4329

  Total contribuabil: 126,00 0,00 35,00 58,00 219,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 84,00 0,00 0,00 38,00 122,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00

  OPRIS GHEORGHE 4348

  Total contribuabil: 84,00 0,00 23,00 38,00 145,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 414,00 0,00 0,00 162,00 576,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00

  OPRIS ION 4347

  Total contribuabil: 414,00 0,00 116,00 162,00 692,00

  Pagina 4 din 455 Tiparit la COMUNA GRIVITA astazi 28 aprilie 2016 la ora 14:02:46Nume si prenume / denumire Adresa / sediu ROL

  Simbol cont Denumire cont Scadenta Ramasita Debit restant Debit curent Accesorii Total

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 414,00 0,00 0,00 162,00 576,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00

  SAVOIU VASILICA 5857

  Total contribuabil: 414,00 0,00 116,00 162,00 692,00

  07.2A.02.01.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00

  STANCIU AURELIA 4334

  Total contribuabil: 0,00 0,00 49,00 0,00 49,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 12,00 0,00 0,00 6,00 18,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

  STANCIU CARMEN 5794

  Total contribuabil: 12,00 0,00 3,00 6,00 21,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00

  STANCIU CONSTANTIN 4342

  Total contribuabil: 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 45,00 0,00 0,00 20,00 65,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00

  STANCIU DUMITRU 4332

  Total contribuabil: 45,00 0,00 12,00 20,00 77,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 45,00 0,00 0,00 20,00 65,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00

  STANCIU GHEORGHE 4340

  Total contribuabil: 45,00 0,00 12,00 20,00 77,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 45,00 0,00 0,00 20,00 65,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00

  STANCIU ION 4331

  Total contribuabil: 45,00 0,00 12,00 20,00 77,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 474,00 0,00 0,00 185,00 659,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 67,00 0,00 67,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00

  Pagina 5 din 455 Tiparit la COMUNA GRIVITA astazi 28 aprilie 2016 la ora 14:02:46Nume si prenume / denumire Adresa / sediu ROL

  Simbol cont Denumire cont Scadenta Ramasita Debit restant Debit curent Accesorii Total

  STANCIU MARIN 4336

  Total contribuabil: 474,00 0,00 132,00 185,00 791,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 12,00 0,00 0,00 6,00 18,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

  STANCIU STELIAN 4333

  Total contribuabil: 12,00 0,00 3,00 6,00 21,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 12,00 0,00 0,00 6,00 18,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

  STANCIU STOICA 4337

  Total contribuabil: 12,00 0,00 3,00 6,00 21,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 12,00 0,00 0,00 6,00 18,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

  STANCIU VASILE 4335

  Total contribuabil: 12,00 0,00 3,00 6,00 21,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 12,00 0,00 0,00 6,00 18,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

  STANCIU VICTOR 4339

  Total contribuabil: 12,00 0,00 3,00 6,00 21,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 12,00 0,00 0,00 6,00 18,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

  SUTA DOAMNA 6194

  Total contribuabil: 12,00 0,00 3,00 6,00 21,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.01.2016 0,00 56,00 0,00 37,00 93,00

  ZAHARIA STANA 4338

  Total contribuabil: 0,00 56,00 0,00 37,00 93,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 12,00 0,00 0,00 6,00 18,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

  DOBRE MARIA , Jud. Bucuresti 5799

  Total contribuabil: 12,00 0,00 3,00 6,00 21,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 48,00 0,00 0,00 10,00 58,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00

  Pagina 6 din 455 Tiparit la COMUNA GRIVITA astazi 28 aprilie 2016 la ora 14:02:46Nume si prenume / denumire Adresa / sediu ROL

  Simbol cont Denumire cont Scadenta Ramasita Debit restant Debit curent Accesorii Total

  LUNGU MARIA , Jud. Bucuresti 5825

  Total contribuabil: 48,00 0,00 40,00 10,00 98,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 68,00 0,00 0,00 10,00 78,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 31,00 0,00 31,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 27,00 0,00 27,00

  VASILESCU GHEORGHE , Jud. BUCURESTI 5700

  Total contribuabil: 68,00 0,00 58,00 10,00 136,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 55,00 0,00 0,00 9,00 64,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00

  CHIRU PAULINA , Jud. CALARASI 2274

  Total contribuabil: 55,00 0,00 47,00 9,00 111,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00

  DAN I. IOANA , Jud. CALARASI 2275

  Total contribuabil: 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 168,00 0,00 0,00 66,00 234,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00

  GHERASIM VALERIA , Jud. CALARASI 2277

  Total contribuabil: 168,00 0,00 47,00 66,00 281,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 473,00 0,00 0,00 594,00 1.067,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00

  CIORAN CONSTANTIN , Jud. CONSTANTA 6030

  Total contribuabil: 473,00 0,00 47,00 594,00 1.114,00

  07.2A.02.01.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 31.12.2015 12,00 0,00 0,00 10,00 22,00

  07.2A.02.01.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 37,00 0,00 37,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane (fara scd) 180,00 0,00 0,00 230,00 410,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 492,00 0,00 0,00 382,00 874,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 34,00 0,00 34,00

  MOCANU C. LETUTIA , Jud. GALATI 2279

  Total contribuabil: 684,00 0,00 111,00 622,00 1.417,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00

  Pagina 7 din 455 Tiparit la COMUNA GRIVITA astazi 28 aprilie 2016 la ora 14:02:46Nume si prenume / denumire Adresa / sediu ROL

  Simbol cont Denumire cont Scadenta Ramasita Debit restant Debit curent Accesorii Total

  GHITA VIORICA , Jud. Ilfov 5800

  Total contribuabil: 0,00 0,00 89,00 0,00 89,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 48,00 0,00 0,00 10,00 58,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00

  TATU ST. VASILE , Jud. PRAHOVA 4042

  Total contribuabil: 48,00 0,00 40,00 10,00 98,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 196,00 0,00 0,00 168,00 364,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00

  SNEATINSCHI M. AURELIA , Str. Matei basarab, Bl. U, Sc. A, Et. 3, Ap. 12 10005106

  Total contribuabil: 196,00 0,00 23,00 168,00 387,00

  07.2A.02.01.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 37,00 0,00 37,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00

  CHIRIACESCU VIOREL ANTON 10827 Berlin, Str. Grobgorschenstr, Nr. 36 5584

  Total contribuabil: 0,00 0,00 73,00 0,00 73,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 64,00 0,00 0,00 10,00 74,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 27,00 0,00 27,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 27,00 0,00 27,00

  ALION MONICA ALBESTI 1629

  Total contribuabil: 64,00 0,00 54,00 10,00 128,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

  TITIRISCA VASILE ALEXANDRIA, Str. Horia, Closca si Crisan, Nr. 177, Jud. TELEORMAN 10005213

  Total contribuabil: 2,00 0,00 1,00 0,00 3,00

  07.2A.01.01.01 Impozit pe constructii persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00

  07.2A.02.01.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 39,00 0,00 39,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

  CARLIGEANU OPREA Amara, Jud. Ialomita 6016

  Total contribuabil: 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane (fara scd) 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 13,00 0,00 0,00 2,00 15,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 33,00 0,00 33,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00

  Pagina 8 din 455 Tiparit la COMUNA GRIVITA astazi 28 aprilie 2016 la ora 14:02:46Nume si prenume / denumire Adresa / sediu ROL

  Simbol cont Denumire cont Scadenta Ramasita Debit restant Debit curent Accesorii Total

  DOAGA CONSTANTIN Amara, Jud. Ialomita 6018

  Total contribuabil: 13,00 0,00 65,00 182,00 260,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00

  BARBU MARIA AMARA, Jud. IALOMITA 10005366

  Total contribuabil: 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

  MITRAN GHEORGHE AMARA, Jud. IALOMITA 4322

  Total contribuabil: 2,00 0,00 1,00 0,00 3,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 45,00 0,00 0,00 20,00 65,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 29.02.2016 0,00 416,00 0,00 254,00 670,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 74,00 0,00 74,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 74,00 0,00 74,00

  STAN V. ANA AMARA, Jud. IALOMITA 3584

  Total contribuabil: 45,00 416,00 148,00 274,00 883,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

  STOICA M. ION AMARA, Jud. IALOMITA 10005174

  Total contribuabil: 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 521,00 0,00 0,00 260,00 781,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 57,00 0,00 57,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00

  TOADER GHEORGHITA AMARA, Str. 1 MAI, Nr. 136, Jud. IALOMITA 3059

  Total contribuabil: 521,00 0,00 113,00 260,00 894,00

  07.2A.01.01.01 Impozit pe constructii persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

  07.2A.02.01.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00

  NASTASE ANETA AMARA, Str. 1 MAI, Nr. 20, Jud. IALOMITA 3573

  Total contribuabil: 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00

  NASTASE CONSTANTIN AMARA, Str. 1 MAI, Nr. 20, Jud. IALOMITA 10005226

  Total contribuabil: 0,00 0,00 64,00 0,00 64,00

  Pagina 9 din 455 Tiparit la COMUNA GRIVITA astazi 28 aprilie 2016 la ora 14:02:46Nume si prenume / denumire Adresa / sediu ROL

  Simbol cont Denumire cont Scadenta Ramasita Debit restant Debit curent Accesorii Total

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 116,00 0,00 116,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 115,00 0,00 115,00

  COMSA VASILICA Amara, Str. 1 Mai, Nr. 58, Jud. Ialomita 6212

  Total contribuabil: 0,00 0,00 231,00 0,00 231,00

  07.2A.01.01.01 Impozit pe constructii persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00

  07.2A.02.01.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 34,00 0,00 34,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00

  MEHEDINTA VICTORIA Amara, Str. 6 Martie, Nr. 57, Jud. Ialomita 4330

  Total contribuabil: 0,00 0,00 106,00 0,00 106,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 73,00 0,00 73,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 71,00 0,00 71,00

  TRIF ROMULUS AMARA, Str. ALEEA LACULUI, Bl. J2, Sc. B, Et. 1, Ap. 6, Jud. IALOMITA 2164

  Total contribuabil: 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00

  07.2A.02.01.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 30.09.2016 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00

  MORARU I. VICTOR AMARA, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA, Bl. A, Sc. C, Et. 1, Ap. 4, Jud. IALOMITA 10004790

  Total contribuabil: 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 111,00 0,00 0,00 16,00 127,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 46,00 0,00 46,00

  CANDEL GH IOANA AMARA, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 18, Jud. IALOMITA 1406

  Total contribuabil: 111,00 0,00 93,00 16,00 220,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 79,00 0,00 79,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 79,00 0,00 79,00

  COSMA I. MARIA AMARA, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 27, Jud. IALOMITA 10005139

  Total contribuabil: 0,00 0,00 158,00 0,00 158,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 46,00 0,00 46,00

  BUGA VERGINIA Amara, Str. Aurora, Nr. 82, Jud. Ialomita 10004622

  Total contribuabil: 0,00 0,00 46,00 0,00 46,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00

  Pagina 10 din 455 Tiparit la COMUNA GRIVITA astazi 28 aprilie 2016 la ora 14:02:46Nume si prenume / denumire Adresa / sediu ROL

  Simbol cont Denumire cont Scadenta Ramasita Debit restant Debit curent Accesorii Total

  DINU N. GHEORGHE AMARA, Str. DRAGALINA, Jud. IALOMITA 10005081

  Total contribuabil: 0,00 0,00 116,00 0,00 116,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 53,00 0,00 53,00

  TURCEA DUMITRU Amara, Str. General Ion Dragalina, Nr. 45, Jud. Ialomita 6268

  Total contribuabil: 0,00 0,00 107,00 0,00 107,00

  07.2A.02.01.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 30.06.2016 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00

  MORARU T. GEORGETA AMARA, Str. LIBERTATII, Nr. 66, Jud. IALOMITA 4043

  Total contribuabil: 0,00 0,00 61,00 0,00 61,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 42,00 0,00 0,00 9,00 51,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00

  ANTON REVEICA Amara, Str. Marasesti, Nr. 24, Jud. Ialomita 6026

  Total contribuabil: 42,00 0,00 35,00 9,00 86,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 46,00 0,00 46,00

  BAICOIANU VASILICHIA Amara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 84, Jud. Ialomita 6025

  Total contribuabil: 0,00 0,00 46,00 0,00 46,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 46,00 0,00 46,00

  MAITA MARIUS-GABRIEL Amara, Str. Mircesti, Nr. 223, Jud. Ialomita 5580

  Total contribuabil: 0,00 0,00 46,00 0,00 46,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 46,00 0,00 46,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.09.2016 0,00 0,00 69,00 0,00 69,00

  SOCEANU IOANA AMARA, Str. Motilvei, Nr. 46, Jud. IALOMITA 5644

  Total contribuabil: 0,00 0,00 115,00 0,00 115,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 25,00 0,00 0,00 6,00 31,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00

  SOCEANU NICOLAE AMARA, Str. Motilvei, Nr. 46, Jud. IALOMITA 3938

  Total contribuabil: 25,00 0,00 21,00 6,00 52,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 31.12.2015 25,00 0,00 0,00 6,00 31,00

  07.2A.02.03.01 Impozit pe terenurile extravilane 30.06.2016 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00

  Pagina 11 din 455 Tiparit la COMUNA GRIVITA astazi 28 aprilie 2016 la ora 14:02:46 

   

   
  Sunteti aici:
  Home Servicii Publice Funciar Contabil