• *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

  Compartimenul Urbanism, Registru Agricol, Cadastru

  Email Imprimare PDF

   

   

   

  ANUNT PUZ2 

  anunt PUZ 3 

  anunt PUZ 4 

  ANUNT 

  TELEFON: 0243243001

   

  Atributii ale compartimentului urbanism :

   

  -asigura respectarea si realizarea prevederilor din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului;
  -verifica documentatiile prezentate in vederea eliberarii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare;
  -intocmeste si propune eliberarea certificatelor si a autorizatiilor de construire/desfiintare pentru lucrarile din competenta primariei;
  - urmareste lucrarile de constructii , verificarea respectarii disciplinei in constructii la lucrarile aflate in executie pe raza comunei , efectueaza receptii sau prelungeste perioada de valabilitate a autorizatiilor si verifica starile tehnice de functionalitate a imobilelor existente ;
  -intocmeste, propune emiterea avizului pentru lucrarile la care se emite certificatule de urbanism si autorizatia de construire/desfiintare catre Consiliul Judetean;
  -intocmeste proces-verbal de predare a amplasamentului pentru lucrarile autorizate de primarie;
  -stabileste prin certificatul de urbanism avizele necesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire/desfiintare;
  -tine la zi registrul unic de certificate de urbanism si registrul unic de autoriztii de construire /desfiintare;
  -primeste, inregistreaza si urmareste autorizatiile emise de Consiliul Judetean;
  -urmareste respectarea in teren a amplasamentelor si a documentatiilor pe baza carora s-a eliberat autorizatia de construire;
  -asigura controlul in teren a disciplinei in constructii in vederea inlaturarii incalcarii prevederilor legale in domeniu;
  -urmareste regularizarea taxelor pentru autorizatia de construire/terminare a lucrarilor autorizate;
  -urmareste lucrarile de intretinere a drumurilor publice din comuna;
  -urmareste lucrari de intretinere si reparatie la scoala ,gradinita si sediul administrativ;
  -verifica situatiile de lucrari si participa la receptia reparatilor executate la scoala, gradinita si sediul administrativ;
  -asigura registrul unic de control, consemneaza rezultatul controalelor efectuate in teren, il pune la dispozitia inspectorior si rezolva masurile dispuse de acestia;
  -urmareste protectia mediului inconjurator de catre agentii economici, indiferent de forma de proprietate;
  -sesizeaza Inspectoratul Judetean de Protectia Mediului si colaboreaza cu comunele vecine in situatia in care apar pe teritoriu cazuri de incalcare a normelor de protectie a mediului.

              SITUATIA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE IN LUNA MARTIE  2011   NU AVEM AUTORIZATII DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE EMISE IN LUNA MARTIE 2011   SITUATIA CERTIFICATELOR DE URBANISMEMISE IN LUNA  MARTIE 2011 
  Nr.Crt.PrimariaNr.CU/data emiteriiBeneficiarObiectul solicitariiAdresa solicitariiObs.
  1.Grivita1/15.03.2011Consiliul Local GrivitaModernizare strazi în comuna GrivitaSat Grivita,comuna Grivita 
  2.Grivita2/28.03.2011Bulibasa ValerieDesfiintare patule metaliceSat Grivita,comuna Grivita 
  3.Grivita3/28.03.2011Consiliul Local GrivitaConstruire sala de sport scolara cu nivel de practica sportiva competitionala locala,teren de handbal si 150 locuri pentru spectatoriSat Grivita,comuna Grivita 

    

  Anuntul 998 din 11.04.2011

   
  Sunteti aici:
  Home Servicii Publice Urbanism, Registru Agricol, Cadastru